גביעים שקופים ת.הארץ

נפחכמות בקרטוןקודמכסההערות
135 סמ"ק80076527654שקוף, גנוב
150 סמ"ק80076517654שקוף
250 סמ"ק80076537654שקוף
250 סמ"ק1000765302765400שקוף
270 סמ"ק80076507656שקוף
500 סמ"ק60076557656שקוף