גביעי מיקרו בר

נפחכמות בקרטוןקודהערות
20cc5000794801מכסה צמוד
20cc3000794805מכסה צמוד
30cc50007948מכסה צמוד
30cc3000794804מכסה צמוד