גביעי נטורל עבים למיקרו

נפח בozכמות בקרטוןקודמכסה
82404740קומבו
12240474101קומבו
16240474201קומבו
16480473901גביע NS עגול נטורל
23240474401קומבו