גביעי רוטב חדשים

נפחתיאורכמות באריזהקוד
50 סמ"קגביע PET שקוף מכסה צמוד15007761
30 סמ"קגביע PET שקוף מכסה צמוד15007760
30 סמ"קגביע PP שקוף מכסה צמוד15007762
10 סמ"קגביע לרוטב + מכסה 1000683708
0.75 ozגביע לרוטב + מכסה צמוד1000683709