נפחכמות בקרטוןקודמכסההערות
150 סמ"ק2000780002780306
150 סמ"ק2000780702780306גנוב
250 סמ"ק2000780102780306
270 סמ"ק100078067656מכסה ארוז 1200 יח'
500 סמ"ק10007802780306גבוה/ ארוך
500 סמ"ק100078167656רחב
1000 סמ"ק50078097656מכסה ארוז 1200 יח'