גביע נייר לפופקורן

נפח בozכמות בקרטוןקודהערות
24 10001511הדפסה משתנה
325001512הדפסה משתנה
465001513הדפסה משתנה
851501514הדפסה משתנה
32500949לבן
2410001517IP
325001518IP
44600151901IP
853001520IP