מיכלים למיקרו דגם ניו ספרינג

נפח בozתיאורבקרטוןקוד
24מיכל מלבני1504751
28מיכל מלבני1504752
38מיכל מלבני1504754
16מיכל עגול1504750
24מיכל עגול1504760
32מיכל עגול1504761