מיכלים מרובעים שקופים עם מכסים צמודים

נפח כמות בקרטוןקודהערות
250 סמ"ק2002515
360 סמ"ק2002516
480 סמ"ק2002517קופסא שטוחה רחבה
480 סמ"ק2002518
720 סמ"ק2002520
1000 סמ"ק2002521