מיכלים עם מכסים שקופים - איווקס

נפח בozכמות בקרטוןגביע עם מכסה מוגבה
12
2502204
162502206
201502208
241502210
321502212