מיכלים שקופים בסיס מרובע ומכסה צמוד

נפחכמות בקרטוןקוד
250 סמ"ק3003582
370 סמ"ק3003583
500 סמ"ק3003584
750 סמ"ק3003585
1000סמ"ק3003586