מיכלי כתר

נפח בozתיאורכמות בקרטוןמכסה כיפהמכסה שטוח
20כתר 35300804901805002
22300805004
24כתר 55300805203
30כתר 6530080588059
36300805402805301