מיכלי מיני בר

נפחכמות בקרטוןקודהערות
100 סמ"ק1170793902שקוף
100 סמ"ק800793906שקוף
150 סמ"ק800793900שקוף ירוק