קערות סנפלסט עגולות

נפחקוטר בס"מכמות בקרטוןקודמכסההערות
500 סמ"ק18828068136814שחור PP
750 סמ"ק18828068156814שחור PP
750 סמ"ק18830068526853/6851שקוף PP
1000 סמ"ק18830068506853/6851שקוף PP