קערות עגולות

נפחתיאוריחידות בקרטוןקודמכסה
500 גר'קערה עגולה שקופה30075247515
500 גר'קערה עגולה שחורה3007524017515
750 גר'קערה עגולה שקופה30075257515
750 גר'קערה עגולה שחורה3007525017515
1 ק"גקערה עגולה שקופה30075267515
1 ק"גקערה עגולה שחורה3007526017515