חבקים ונושאי כוסות

תאורכמות בקרטוןקוד
חבק לכוס 82000506603
חבק לכוס 122000506703
נושא כוס זוגי טבעי עם ידית נמוכה4005057
נושא כוס זוגי טבעי עם ידית גבוהה220505804
נושא כוס זוגי לבן עם ידית גבוהה2205065