נפחדגםכמות בקרטוןקודמכסה חום שטוחמכסה שקוף כיפה
500 סמ"קגביע 95 קוטר 9510007784002756
330 סמ"קגביע 97 קוטר 9510007666002756
330 סמ"קגביע 92 קוטר 956007783778412002756