כוסות פלסטיק ליין

נפח בozתואםכמות בקרטוןSOLOקלאבת.הארץ
1.25יין5000398
1.25יין50685
80 סמ"קטעימות48007789
3.5יין25003351702
10לונג דרינק5002743