כוסות קריסטל ליין

כוסות קריסטל ליין

נפח בסמ"קתואםכמות בקרטוןקוד
20/40יין2000984
100יין רגל600981
150יין רגל264982
120ממפניה רגל מתפרקת1923663
180יין רגל מתפרקת1923662