מגשים מלבניים ואובליים

תיאורמידהארוז בקרטוןקוד
מגש מלבני צר כסף350/160482468
מגש מלבני צר זהב350/160482469
מגש מחולק ל-3 זהב18/38482477
מגש מחולק ל-3 כסף18/38482478
מגש אובלי גדול זהב482472
מגש אובלי גדול כסף482473
מגש אובלי קטן זהב482474
מגש אובלי קטן כסף482475