מגשים מתומנים

תיאורמידהבקרטוןזהבכסף
מגש מתומן גדול355/305/234824502451
מגש מתומן בינוני345/245/204824522453