מגשים עגולים

תיאורמידהבקרטוןזהבכסף
מגש עגול בינוני300/300/20482457
מגש עגול צמה מחולק ל-630.5/114824582459
מגש עגול צמה31.4/11482461
מגש עגול מדורג גדולקוטר 34.5482463
מגש עגול מדורגקוטר 30482464
מגש עגול גדולקוטר 414824702471