תבניות אלומיניום

תיאורמידהארוז בקרטוןקוד קוד מכסה
תבנית אלומיניום מרובעת153/153/4100073557356
תבנית אלומיניום מלבנית 147/119/4110007345017346
תבנית אלומיניום214/151/4010007359 (ארוז 500)735904
תבנית אלומיניום מלבנית255/175/3560073617361027370
תבנית אלומיניום מלבנית256/186/50500736302

736305 (ארוז 600)
7364
תבנית אלומיניום מלבנית308/206/38600736504736501 (ארוז 1 יחידה)
7366 (ארוז 1000)
תבנית אלומיניום מלבנית324/262/434007367027368
תבנית אלומיניום מחולקת6007369027370
תבנית אלומיניום מלבנית162/132/401300737302 7374 (ארוז 1000)
תבנית אלומיניום מלבנית398/338/50200738904
תבנית אלומיניום מלבניתגסטרונום50737505737602
תבנית אלומיניום מלבנית43/31.5/7.5 גסטרונום בייתי1002016
תבנית אלומיניום עגולה127/237502017
תבנית אלומיניום עגולה181/435007351027352
תבנית אלומיניום עגולה210/4350073787379
תבנית אלומיניום מאפין6545007344
תבנית אלומיניום עגולה286/40500737702
מגש אלומיניום אובלי35/241007383
מגש אלומיניום אובלי43/28.51007384
מגש אלומיניום אובלי55/36507385