אשפתונים

קודמידהארוזכמות בקרטוןדגםהערות
71840150/5010040HD גליל
718550/702050LDגליל זהב / לבן
71860150/703030HDגליל
718775/905030HDבודדים כרית כחול
718876/902520LDאשפתון הברזל גליל כתום +שרוך
718975/905030HDגליל רשרש כחול
729076/852530LDגליל שחור
729176/855001LDשחור עבה
729275/903001LDכתום עבה במיוחד
72920175/903001LDכתום 30 מיקרון ממוחזר
11951/1.2250250HDגלילים 25 יח'
73031.1/1.21601כריתשקית סאב שחורה LD
730475/90/155024LDשקית שחורה
7305100/70/655001HDשקית שקופה להפרדה HD
72900275/85/304501LDשקית שקופה (כרית)