קודמידהסוגארוזבשק/קרטון
7451Sלטקס10010
7452Mלטקס10010
7453Lלטקס10010
7454XLלטקס10010
745101Sונילה10010
745201Mונילה10010
745301Lונילה10010
745401XLונילה10010
770201ח"פ ניילון5001
7702One Sizeניילון ח"פ100100
7703Sגומיזוג1
7704Mגומיזוג1
7705Lגומיזוג1
7706XLגומיזוג1
2635One Sizeכפפות בד לתנורזוג1
263501כפפות אזבסט שחור קצר לתנורזוג1