צלחות פלסטיק מרובעות

קוד פריטתיאור פריטכמות בקרטון
3615צלחת פלסטיק מרובעת בז 18 ס"מ 280
3617צלחת פלסטיק מרובעת לבנה 18 ס"מ 280
3618צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 18 ס"מ 280
361412צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 16/16 ס"מ 120
361414צלחת פלסטיק מרובעת שקופה 16/16 ס"מ 120
361401צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 20/20 ס"מ 200
361413צלחת פלסטיק מרובעת שקופה 20/20 ס"מ 120
3616צלחת פלסטיק מרובעת בז 23 ס"מ 280
3619צלחת פלסטיק מרובעת לבנה 23 ס"מ 280
3620צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 23 ס"מ 280
361902צלחת פלסטיק מרובעת לבנה 23/23 ס"מ 280
361402צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 24/24 ס"מ 100
361418צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 25/25 ס"מ 288
361403צלחת פלסטיק מרובעת שחורה 27/27 ס"מ 100