ניילון נצמד

מידהיח' מכירהקודהערות
30/601 יח'2562ת.חוץ
45/6001 יח'2561ת.חוץ
30/3001 יח'7159ת.הארץ
45/3001 יח'7158ת.הארץ
45/3006 יח'715802ארוז שישיות
45/15001 יח'7160ת.הארץ 11 מיקרון