נייר אלומיניום

מידהיח' מכירהקודהערות
45/1001 יח'7150
45/1521 יח'121214 מיקרון
22.8/27.3200 דף1213צץרץ זהב
22.8/27.3500 דף1211צץרץ
45/501 יח'71560218 מיקרון