מידהכמות בקרטוןקודהערות
60/4010007220סיליקון
50/601000722501סיליקון חום
60/401000722002סיליקון בד"ץ