נייר מעדניה

מידהכמות בקרטוןקודהערות
רוחב 38 ס"מ1 יח'2602צץרץ
דפי פרנפלסט1 חבילה7181
נייר פרגמנט 30/405 ק"ג722301
נייר פרגמנט 35/455 ק"ג7218