נייר עיתון

מידהיח' מידהקודהערות
61/215 ק"ג7174חצי פוליו
20/305 ק"ג7177
30/405 ק"ג7175
35/455 ק"ג7173