מידהתיאורכמות בקרטוןקוד
4 ס"מ / 100 מ'שקף1 יח'6840
5 ס"מ / 100 מ'שקף1 יח'6842
6 ס"מ / 100 מ'שקף1 יח'6841
100 שקי זילוף חד פעמי1 יח'6842