דוליס ומנג'טים

תיאורמידהכמות בקרטוןקוד
עגול ללא תחרה32 ס"מ10007911
עגול ללא תחרה37 ס"מ10007891
תחרה אובלי21.6/30 ס"מ10007919
מנג'ט110007921
מנג'ט21000792201
מנג'ט31000792301
מנג'ט51000792501